Author - admin

05 Lý do Marketing cần kết hợp giữa Truyền thống và Digital

Theo báo cáo của eMarketer, ước tính trong năm nay, quảng cáo bằng kênh Digital sẽ chiếm gần 67% tổng chi tiêu của ngành truyền thông.  Mặc dù trong năm đầu tiên của đại dịch chi tiêu cho quảng cáo đã được cắt giảm tối đa, vì nhiều thương hiệu đã...