Sản xuất Phim/ Video

Sản xuất Phim/ Video là một trong những thế mạnh của KIM Multimedia. Chúng tôi xây dựng trọn gói từ việc lên ý tưởng, nội dung kịch bản, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và phát hành.

Sản xuất và phân phối các sản phẩm truyền hình.

Sản xuất video giới thiệu/ review sản phẩm, dịch vụ.

Sản xuất Video quảng cáo giúp lan tỏa giá trị thương hiệu

Sản xuất video 2D Animation

Dịch vụ livestream sự kiện

Sản xuất phim Doanh nghiệp

DỊCH VỤ CỦA KIM

Truyền thông thương hiệu

Sản xuất Phim/ Video

Xây dựng kênh Social Media

Tổ chức sự kiện

ĐỐI TÁC CỦA KIM