Tổ chức sự kiện

KIM multimedia

KIM Multimedia cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp và các tổ chức nhà nước.

DỊCH VỤ CỦA KIM

Truyền thông thương hiệu

Sản xuất Phim/ Video

Xây dựng kênh Social Media

Tổ chức sự kiện

ĐỐI TÁC CỦA KIM