Truyền thông thương hiệu

Trong lĩnh vực Truyền thông thương hiệu, KIM Multimedia sẽ tư vấn, xây dựng chiến lược nhằm sử dụng các phương tiện truyền thông hiệu quả, giúp Doanh nghiệp tiếp cận đến thị trường/khách hàng mục tiêu.

Booking KOLs

Quảng cáo ngoài trời

Internet

Xây dựng ấn phẩm

Xây dựng chiến dịch truyền thông hiệu quả

Booking Báo chí – truyền hình – radio

DỊCH VỤ CỦA KIM

Truyền thông thương hiệu

Sản xuất Phim/ Video

Xây dựng kênh Social Media

Tổ chức sự kiện

ĐỐI TÁC CỦA KIM