Xây dựng kênh Social Media

Cùng với sự phát triển của công nghệ, sự ra đời của các kênh truyền thông mới trên mạng xã hội đã mở ra một cơ hội quảng bá mới trên các nền tảng. KIM Multimedia cung cấp dịch vụ xây dựng và quản trị kênh truyền thông một cách chuyên nghiệp và bài bản từ việc xây dựng kế hoạch, đo lường, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với khách hàng mục tiêu, giúp doanh nghiệp gia tăng tương tác với khách hàng, nâng cao hình ảnh cho doanh nghiệp và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông của doanh nghiệp: Fanpage, Group, Youtube, Instagram, Tiktok….

Sản xuất nội dung trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp (Fanpage, Website, Youtube, Tiktok….)

DỊCH VỤ CỦA KIM

Truyền thông thương hiệu

Sản xuất Phim/ Video

Xây dựng kênh Social Media

Tổ chức sự kiện

ĐỐI TÁC CỦA KIM