7 xu hướng mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn trong năm 2024: Lượt chia sẻ ngày càng quan trọng, video có thời lượng dài trở nên phổ biến hơn